Zgłoszenia Kandydatek do Konkursu Polka XXI wieku (edycja 2023)

Zgłoszenia Kandydatek do Konkursu Polka XXI wieku (edycja 2023)

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 27.02.2023 10:00
zakończona

Opis wydarzenia

ZOSTAŃ POLKĄ XXI WIEKU!

Ogólnopolski Konkurs Polka XXI wieku nagradza polskie liderki działające na rzecz przedsiębiorczości, samorządu, edukacji, zdrowia, projektów społecznych, kultury, innowacji i nowych technologii. Jeżeli jesteś Liderką, która poprzez swoją działalność zawodową, społeczną, publiczną lub wolontariat znacząco wpływa na życie społeczne, niezależnie od zasięgu takiej działalności to jest to konkurs dla Ciebie.

Nagrody zostaną przyznane w 7 kategoriach:
 • Przedsiębiorczość 
 • Samorząd 
 • Edukacja 
 • Zdrowie 
 • Działalność Społeczna
 • Innowacje i nowe technologie
 • Kultura

8 marca 2023 podczas uroczystej Gali Finałowej w Hotelu Regent w Warszawie wyróżnimy Laureatki i Finalistki Konkursu. Równocześnie zachęcamy do bezpłatnego udziału w Konferencji Polka 21 wieku. Rejestracja: https://polka21.konfeo.com/

Podczas pierwszej edycji Konkursu w 2022 roku wyróżniliśmy 7 Laureatek i 13 Finalistek, które zyskały ogólnopolski rozgłos i wartościowe kontakty pozwalające im dalej rozwijać swoje projekty oraz uczestniczyły w specjalnie przygotowanym dla nich Programie Inspiracyjno-Monitoringowym.


KOGO SZUKAMY 
Szukamy kandydatek, które spełniają kryteria poszczególnych kategorii.

Kategoria 1 - Przedsiębiorczość: 
 • osoba nominowana wykazała się aktywnym przywództwem  i odegrała kluczową rolę w rozwoju i wzroście firmy. Wykazała się wyczuciem kierunku, wytrwałością i odpornością
 • osoba nominowana inspiruje innych w swojej firmie i poza nią. Osoba nominowana powinna również nakreślić średnio- i długoterminową wizję firmy
 • produkt/usługa lub firma opracowana/realizowana przez osobę nominowaną wykazuje konkretne korzyści płynące z ich zastosowania oraz sposób, w jaki tworzy wartość dodaną dla społeczeństwa i potencjał do zastosowania w innych sektorach

Kategoria 2 - Samorząd:
 • osoba nominowana reprezentuje wysoką jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym. Wykazuje się zdolnością do współpracy z radnymi oraz posiada wysokie poparcie mieszkańców. Jest kreatywna, odważna i rozważna w podejmowanych decyzjach
 • osoba nominowana utrzymuje i systematycznie poprawia stan finansów kierowanej przez siebie JST.  Może wykazać się zdolnością pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje, dba o racjonalne wydatkowanie pieniędzy, wykazuje się efektywnością podejmowanych działań. Potrafi optymalizować procesy
 • osoba nominowana powinna systematycznie podnosić swoje umiejętności w ślad za nowymi wyzwaniami przy równoczesnym dbaniu o rozwój podległych jej pracowników

Kategoria 3 - Edukacja:
 • osoba nominowana przygotowała i przeprowadziła projekt skierowany do osób w wieku 6-19 lat; projekt został zakończony  w 2022 r.
 • przygotowany i przeprowadzony projekt przyniósł pozytywną zmianę dla społeczności (lokalnej lub ogólnopolskiej)
 • przygotowany i przeprowadzony projekt posiadał walor edukacyjny, którego efekty są długotrwałe

Kategoria 4 - Zdrowie:
 • osoba nominowana wykazała wysoki stopień innowacyjności wdrażanych rozwiązań, produktów i metod profilaktyki, badań, procedur medycznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym
 • osoba nominowana i jej produkt lub usługa przyczyniły się do przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym lub pandemiom oraz ich skutkom

Kategoria 5 - Działalność społeczna: 
 • osoba nominowana wykazała się przywództwem, innowacyjnością i inicjatywą w świadczeniu usług na rzecz społeczeństwa lub ludzkości
 • wkład i wysiłek własny osoby nominowanej w realizację działania 

Kategoria 6 - Innowacje i technologie:
 • osoba nominowana wykazała wysoki stopień innowacyjności wdrażanych rozwiązań w ujęciu krajowym i międzynarodowym
 • produkt/usługa opracowana/realizowana przez osobę nominowaną wykazuje skalowalność
 • produkt/usługa opracowana/realizowana przez osobę nominowaną wpływa pozytywnie na społeczeństwo lub środowisko (przyczynia się do obniżenia śladu węglowego, emisji gazów cieplarnianych

Kategoria 7 - Kultura
 • osoba wyróżniająca się w tworzeniu, promowaniu i ochronie kultury polskiej w kraju lub za granicą
 • osoba nominowana inspiruje innych do działania w sferze kultury, a realizowane przez nią projekty mają znaczący wpływ dla rozwoju kultury polskiej
 • przygotowany i przeprowadzony projekt posiada walor edukacyjny i promocyjny dla kultury polskiej w kraju lub zagranicą 


JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy klikając przycisk REJESTRUJ na górze strony.

2. Przed wysyłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

3. Osoba nominowana może przesłać formularz samodzielnie lub może nominować ją inna osoba (nazywana osobą zgłaszającą). W drugim przypadku należy wpisać dane osoby zgłaszającej w formularzu.

4. Po wysłaniu formularza otrzymasz potwierdzenie mailowe przesłania zgłoszenia.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle do osoby nominowanej lub osoby zgłaszającej prośbę o wypełnienie, podpis i przesłanie mailowo dodatkowych dokumentów:
 • w przypadku osoby nominowanej - Pisemna zgoda osoby nominowanej na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu.
 • w przypadku osoby zgłaszającej - Pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej o zapoznaniu się z regulaminem, posiadaniu zgody osoby nominowanej na udział w konkursie.
W przypadku niedosłania dokumentu zgłoszenie nie będzie procesowane.

Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń!!
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz konkursowy do 27.02.2023 (poniedziałek) do godziny 10:00.

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
01.02.2023 08:00
Zakończenie:
27.02.2023 10:00

Strona rejestracji:
https://konkurspolka21.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator

Fundacja Projekt PL

ul. Zabłocie 23/1, 30-701 Kraków

[email protected]

+48514684608

pl